Objednávka ubytování

Všeobecné podmínky ubytování

Žádáme o pečlivé pročtení, neboť akceptace těchto podmínek je podmínkou k rezervaci ubytování na naší chalupě.
Zaplacení zálohy za pobyt považujeme za akceptaci těchto Všeobecných podmínek.

 

I.Objednávka – rezervace ubytování:

Ubytování lze objednat na mailech
rkostuchova1@seznam.cz
huculove@huculove.cz
Po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme krátký dotazník, který nám umožní připravit se na Váš pobyt.  
Po obdržení vyplněného dotazníku Vám pobyt zarezervujeme a zároveň vystavíme zálohovou fakturu na 50%, pokud si budete přát tak případně na 100% z ceny ubytování, kterou Vám obratem zašleme emailem.
Po uhrazení zálohy se Vaše rezervace stane závaznou.

V krajním případě můžete objednávku provést telefonicky na čísle
777 65 70 77.
Pro zaslání našeho dotazníku k ubytování a zálohové faktury však potřebujeme znát Vaši emailovou adresu nebo poštovní adresu.   

 

II.Rezervace, záloha, kauce, vyúčtování:

1. Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu 50% z celkové částky za ubytování na základě námi vystavené zálohové faktury. Druhých 50% je splatných čtrnáct dnů před nástupem na ubytování, opět na základě námi vystavené faktury.
                               Platby v hotovosti nepřijímáme.

Předběžné rezervace rušíme, pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.

2. Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 1.000,- Kč.
Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.
Zákazník je povinen odevzdat chalupu s příslušenstvím ve stejném stavu, v jakém je převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na srážku z kauce. 


III.Stornovací podmínky:

1. Zákazník má právo od objednávky odstoupit písemně formou SMS, emailem, nebo dopisem ubytovateli bez storno poplatků  nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu.

2. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení SMS, emailu, nebo dopisu o zrušení objednávky ubytovateli.

3. Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy. 

4. Storno poplatky se neplatí pokud:
- zákazník za sebe zajistí náhradu
- podaří se nám obsadit odřeknutý termín

 

IV.Ukončení pobytu ze strany ubytovatele:

jako ubytovatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:  

1. na pobyt  nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen  

2. dojde ke  svévolnému  zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí ubytovatele) 

3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně 

4. dojde k porušení zákazu ohňostrojů a petard

 

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za ubytování!

 

V. Další podmínky ubytování

1. Pobyty začínají převzetím objektu v den nástupu mezi 17 – 18.30 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 14 hodin. Nebo dle ddohody.

2. Krátkodobé pobyty =  víkend nebo minimálně tři noci. Kratší neposkytujeme.

3. V objektech je zákaz kouření a používání otevřeného ohně! Zákazník je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu.

4. V objektech se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte s sebou.

5. Z bezpečnostních důvodů zákazník nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

6. Lůžkoviny a ložní prádlo, utěrky a ručníky mezi pobyty zajišťuje ubytovatel. Pro chatky jsou k dispozici jen lůžkoviny

7. Neakceptujeme ohňostroje a petardy, které by rušily sousedy a děsily naše zvířata.

8. Voda je z veřejného vodovodu, nebo vrtané studny. 

9. Prosíme proto, abyste respektovali naše doporučení ohledně pohybu a vstupu na sousední pozemky.

VI. Pojištění pobytů:

1. Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí.

2. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

3. Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

 

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/