Výkonostní zkoušky 2013

 

 

 

21.8.2013: Výkonostní zkoušky huculských koní Hošťálková

Dne 21.8.2013 proběhly výkonostní zkoušky huculských koní, kterých se zůčastnilo celkem pět koní - čtyři klisny a jeden hřebec.

Naše tři klisničky Naomi, Nelly a Editka úspěšně absolvovaly výkonostní zkoušky typu :A" (viz. "Zkušební řád pro plemeno huculský kůň" níže).
Nejlépe byla ohodnocena Naomi 8,16 bodů, Nelly 7,39 bodů a Edith 7,31 bodů.
Máme velkou radost z tohoto úspěchu, který byl završením naší pětileté práce v chovu huculských koní.
Čtvrtá klisna Tinka, pana Krůpy absolvovala pouze jezdeckou část, tedy zkoušky "B".
Velký dík patří panu Janu Blizňákovi, paní Ireně Důlavové a jejím týmům, kteří nám klisničky k výkonostním zkouškám připravily a panu Blizňákovi zvlášť za přípravu a průběh celých výkonostních zkoušek.


 

Fotografie, kterých je opravdu hodně, naleznete zde: http://www.huculove.cz/Vykonostni-zkousky-Hostalkova-2013.html

Druhé letošní výkonostní zkoušky huculských koní   proběhnou dne 19. září na farmě Cunkov v Jižních Čechách.  Zkoušek se zúčastní jeden hřebec a pět klisen, kteří absolvují zkoušky typu "A".

Zkušební řád pro plemeno huculský kůň

V roce konání zkoušek výkonnosti musí být hřebci a klisny nejméně tříletí, přičemž vyšší věk není překážkou. Původ musí odpovídat požadavkům Řádu PK.
Hřebci
a klisny ařazené do výcviku a do zkoušek výkonnosti musí být zdraví, prosti zjevných dědičně podmíněných konstitučních vad a chorob.

Zkouška se absolvuje v jednom dnu a hodnotí se desetibodovým systémem s přesností na celé body podle odstavce 4.3.2.ŠP.  Plemenný typ a exteriér je hodnocen odděleně od vlastní výkonnosti.
Komise potvrzuje bodové ocenění užitkového typu a exteriéru získané při
zápisu do PK nebo jej koriguje.  Zkouška může začít až po převzetí technických parametrů (délka trati, váha břemene, výška skoku, korektnost terénu, atd.) zkušební komisí jmenovanou ACHHK.
Organizátor zkoušek je povinen zajistit veterinární dozor.

Pokud průměr bodů získaných v článku 5 nebo v článcích 6 a 7 klesne hodnocením pod 3 body, kůň zkoušku nevykonal. Protokol výkonnostní zkoušky zahrnuje:

1. Plemenný typ
2. Exteriér
3. Temperament
4. Charakter
Vlastnosti pod bodem 3. a 4. se hodnotí v průběhu zkoušek s přihlédnutím k dostupným informacím o koni.

5. Přiježděnost
Posuzuje se práce v kroku, klusu a cvalu a poslušnost koně na pomůcky. Práce na dlouhých čarách, změna směru, práce na velkém kruhu, od stěny ke stěně a práce v rozdělení.Posuzuje se na jízdárně, min. 15 minut, max. 4 koně současně na hlasový povel vedoucího jízdárny, nebo komise.
Na závěr kůň musí překonat 3 skoky 70 cm, z toho nejméně jednou bez shození, nejvíce z pěti pokusů. Hodnotí se ochota ke skoku, nikoliv styl.

6. Distanční jízda v lehké zápřeži a ovladatelnost spřežení
Délka 6  km v rozličném terénu na 30 minut. Lepší čas se nehodnotí. Na závěr obrat v kruhu na obě ruce, zastavení a rozjetí 2x… Hodnotí se samostatně distanční jízda a ovladatelnost.
Zkoušku je možno absolvovat jak v samotě, tak v páru.
Zdroj:  http://www.hucul-achhk.cz/pdf/program.pdf

 

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/